วิศวกรรมคุณค่ากับการรับมือปัญหาสินค้าขึ้นราคา

     ในแต่ละปี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานอาคารสูงบริเวณใกล้บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวนคู่แข่งขันที่เข้ามา ธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ทำให้การแข่งขันเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ราคาเพิ่มขึ้นทุกๆปี ทำให้การแข่งขันเป็นไปได้ยากลำบาก คู่แข่งขันบางรายใช้การลดสเปควัสดุก่อสร้างที่ใช้ เพื่อให้ต้นทุนถูกลงแต่คุณภาพก็ลดตามลงด้วย ในขณะที่ปัจจุบันผู้บริโภคศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจมากขึ้น ทำให้โครงการที่ใช้สินค้าคุณภาพต่ำมักจะไม่ประสบผลสำเร็จ นักออกแบบซึ่งหมายรวมถึงสถาปนิก และวิศวกร จึงนิยมหันมาใช้สินค้าทดแทนที่มีคุณภาพใกล้เคียง เรือ เทียบเท่าสินค้าเดิม แต่มีราคาต่ำกว่ามาใช้ในโครงการ ซึ่งวิธีนี้ถูกเรียกว่า “Value Engineering”

     Value Engineering หรือ วิศวกรรมคุณค่า คือการนำวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียง หรือเทียบเท่ากับวัสดุเดิมมาใช้แทน อันเนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายทางตรง หรือค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิต ตัวอย่างวิศวกรรมคุณค่าที่ที่ลดค่าใช้จ่ายตลอกวงจรชีวิต เช่น การก่อสร้างถนนที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น แต่มีค่าดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งานที่ลดลง และมีคุณค่าด้านความปลอดภัยสูงขึ้น หนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่มีการปรับราคาขึ้น และส่งผลกระทบต่อธุรกิจการก่อสร้างเป็นอย่างมากคือเหล็ก ซึ่งส่วนมากทำหน้าที่เป็นโครงสร้างในการรับน้ำหนักสูง เช่น โครงสร้างและคานของบ้าน โครงหลังคา  โครงเคร่าผนัง รวมไปถึงระบบท่อต่าง ๆ  เช่นระบบท่อน้ำร้อน ระบบประปาอาคารสูง รวมทั้งระบบร้อยสายไฟฟ้า ทำให้หลายโครงการพยายามที่จะหาวัสดุที่สามารถทดแทนเหล็กได้มาใช้มาใช้เพื่อจะสามารถคุมต้นทุนของบ้านหรืออาคารแต่ละหลังไม่ให้เพิ่มตามราคาของเหล็กที่เพิ่มขึ้น                                               

     จากปัญหาข้างตันนี้   “ท่อตราช้าง” หนึ่งในสินค้าคุณภาพจากเครือ SCG ได้ผลิตสินค้าที่สามารถทดแทนการใช้เหล็ก โดยเฉพาะอาคารสูง เช่นคอนโดหรือโรงแรม ที่มีเรื่องของการรับน้ำหนัก และแรงดันที่สูงกว่าปกติ โดยในส่วนระบบท่อน้ำร้อน และระบบประปาสำหรับอาคารสูง ที่เดิมนิยมใช้ท่อทองแดง หรือท่อกาวาไนซ์ “ท่อพีพีอาร์ ตราช้าง”  มีคุณสมบัติที่สามารถทดแทนได้ไม่ว่าจะทนความร้อนที่สูงถึง 95 องศาเซสเซียส รับได้แรงดันสูงสุดถึง 20 บาร์ และยังเชื่อมต่อด้วยความร้อนทำให้ท่อ และข้อต่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีปัญหาของการรั่วซึม รวมทั้งมีราคาที่ถูกกว่า มีน้ำหนักเบา การดูแลรักษาที่ง่ายกว่า ปลอดสารปดเปื้อน ไม่เป็นเรื่องสนิม และการผุกร่อน ทำให้ที่มีอายุใช้การที่ยาวนาน                                                                        

     นอกจากนี้ “ท่อตราช้าง” ยังมีอีกหนึ่งสินค้าที่สามารถทดแทนท่อเหล็ก EMT ซึ่งถูกนำมาใช้ในงานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ได้แก่  “ท่อพีวีซีสำหรับระบบร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ สีขาว ตราช้าง” ซึ่งมีคุณสมบัติการยืนหยุ่นมากเป็นพิเศษ สามารถดัดโค้งได้มากถึง 90 องศาโดยไม่ต้องใช้ความร้อน เนื้อท่อหนาทนต่อแรงกด และแรงกระแทกได้ดี ไม่เป็นสนิมไม่ลามไฟ  มีราคาถูกกว่าท่อเล็ก 3-5 เท่า นอกจากนี้ด้วยเนื้อที่มีสีขาวจึงสามารถใช้ได้ภายในห้องนอน และอาคาร หรือเดินลอยได้โดยไม่ต้องทาสีทับเหมาะกับคอนโดสไตล์โมเดิร์นที่นิยมใช้สีขาวเป็นสีภายในห้องและอาคาร หรือใช้ตกแต่งสไตล์ LOFT หรือ BOUTIQUE บนผนังปูนดิน ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุที่ดี มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายจะใช้ในการเลือกซื้อวัสดุไม่สามรถมองได้เพียงค่าใช้จ่ายทางตรงเท่านั้น หากแต่งมองให้ลึกไปถึงค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้การ ซึ่งหมายรวมถึงการดูแลรักษาด้วย ดังนั้นการเลือกซื้อวัสดุที่ดี ดูแลง่าย คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภค  จึงเป็นคำตอบที่ดีในการเลือกซื้ออย่างมีคุณค่า                                                                                                                                      

     

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ บริษัท ป.กวิน จำกัด Tel: 02-865-4534-6, Fax: 02-865-3308,

Email: pokawin52@gmail.com