SCG eco value รักษ์โลกง่าย ๆ เริ่มได้ที่ตัวคุณ

     ปีที่ผ่ามาได้เกิดเหตุภัยทางธรรมชาติมากมายทั่วโลก ไม่ว่าจะแผ่นดินไหว สึนามิ ลมพายุ อากาศร้อนจัด หนาวจัดหรือเหตุการณ์น้ำท่วมครึ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสะสมที่เกิดจากการลุกล้ำธรรมชาติ หรือการเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เราจนทำให้ธรรมชาติแปรปรวน ซึ่งนับวันปัญหาดังกล่าวยิ่งเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆ จนอาจทำให้เราต้องย้อนถามตัวเอง...จะทำยังไงให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ดีขึ้น  ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในสังคมช่วยกันรักษา และฟื้นฟูสิ่งเล็กๆ ที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก อยากการช่วยโลกประหยัดการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ระหว่างแปรงฟัน เปิดแอร์ไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส เดิน หรือขี่จักรยานแทนการใช้รถยนต์ ฯลฯ รวมถึงการเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้สินค้าที่ลดการใช้พลังงาน ฯลฯ  

     Eco product ทางเลือกหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อม  การจะเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Eco product ในปัจจุบันนั้นไม่ยากอย่างที่คิด ณ วันนี้หน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและเอกชนหันมารณรงค์ และให้ความสนใจด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจังมากขึ้น ไม่ว่าเอกชนที่แสดงความรับผิดชอบด้วยการพัฒนา  สินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco product) เข้าสู่ท้องตลาดมากขึ้น ภาครัฐเองก็มีการออกตราสัญญาลักษณ์ที่ให้การรับรองกลุ่มสินค้านั้นๆ เพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราๆมั่นใจได้ว่าสินค้าไหนดีต่อสิ่งแวดล้อมจริง                                                                                                                                    

     SCG eco value นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินธุรกิจของ SCG  ที่ยึดถือหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ SCG จึงเป็นองค์กรแรกที่มีการรับรองสินค้า หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วนฉลาก “SCG eco value” ซึ่งมีตราสัญญาลักษณ์ที่มีรูปใบไม้สีเขียว หากเห็นสัญญาลักษณ์นี้ติดอยู่กับสิ้นค้าใด ก็มั่นใจได้ว่าสินค้า หรือบริการนั้นๆเป็นนวัตกรรมที่ผ่ามาการคิดค้น และออกแบบให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมตอบสนองตามความต้องการใช้งานซึ่งมี 2 ประเภท  ECO PROCESS คือ สินค้าหรือบริการที่มีกระบวนการผลิตทีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมให้ใช้พลังงานทดแทน  หรือพังงานหมุนเวียนมากขึ้น รวมไปถึงวัตถุดิบรีไซเคิล เช่น ฉนวนกันความร้อนที่ผลิตจากเศษแก้ว 100 % หรือปูนซีเมนต์ตราช้างที่ผลิตจากกระบวนการที่มีการนำลมร้อนที่เหลือทิ้งกลับมาผลิตเป็นพลังงานความร้อน เป็นต้น    ECO USE  คือสินค้าหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเมื่อใช้งาน อาทิสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ หรือก๊อกประหยัดน้ำ หรือก๊อกประหยัดน้ำ COTTO เพราะถูกออกแบบมาให้ใช้ทรัพยากรน้ำน้อยในการใช้งาน                                                                                                                                                            ฉลาก SCG eco value มาตรฐานที่เชื่อถือได้                                                                                                                                                

     สินค้าหรือบริการที่จะได้รับฉลาก SCG  eco value หรือที่เรียกว่า SCG eco product นั้นต้องผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะทำงานซึ่งทาง SCG ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ โดยต้องพิสูจน์ได้ว่ามีคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยเทียบเท่ากับฉลากสิ่งแวดล้อมที่องค์การอื่นๆ (Third Party Eco Label) ได้กำหนดไว้กำหนดไว้สำสรหรับกลุ่มสินค้าประเภทนั้นๆ หรือมีคุณสมบัติ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมที่ดีกว่าสินค้าทั่วไปในท้องตลาดตามเกณฑ์การพิจารณาที่อ้างอิงตามมาตรฐาน   ISO 14021   :  Environmental Labels and Declarations-Self Declared Environmental Claims (Type II Environmental labeling)                                                                                                                                     

     นอกจากสิ่งแวดล้อม SCG ยังมองไปถึงผู้ใช้หรือผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสกับสินค้าโดยตรง เกณฑ์การพิจารณาสินค้าและบริการ SCG eco value ในประเภท ECO UES จึงรวมไปถึงด้าน “ความเป็นมิตรต่อสุขภาพอนามัย”  (Health or Hygiene) ซึ่งสินค้าที่ได้รับมาตรฐานนี้ ได้แก่ น้ำยาประสานท่อพีวีซี ซึ่งใช้สำหรับต่อประกอบท่อและข้อต่อทอเข้าด้วยกัน มีประสิทธิภาพในการละลายเนื้อพีวีซีสูง ท่อและข้อต่อจึงประสานเป็นเนื้อเดียวกัน หมดโอกาสรั่วซึม ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ที่สำคัญมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือ VOCs ที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจต่ำกว่ามาตรฐานที่ทางสถาบันอาคารเขียวไทยกำหนด ทำให้มั่นใจได้ว่าจะปลอดภัยต่อผู้ใช้มากกว่าน้ำยาประสานท่อพีวีซีทั่วไปในท้องตลาด

Tips                                                                                                                                                                      

     VOCs คืออะไร VOCs ย่อมาจาก Volatile Organic Compounds คือสารประกอบอินทรีย์ที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิห้องโดยอยู่ในรูปของไอหรือก๊าซ สามารถเกิดการฟุ้งกระจายไก้ จากการใช้เป็นตัวทำลายในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน เข้าสู่ร่างกายโดย การสัมผัส การหายใจ และกินดื่ม ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย โดยเป็นสารก่อมะเร็ง และกระทบต่อระบบสุขภาพอื่น เช่น ระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาท  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ บริษัท ป.กวิน จำกัด Tel: 02-865-4534-6, Fax: 02-865-3308,

Email: pokawin52@gmail.com