ทำชุดปลูกผัก Hydroponics ง่ายๆด้วยท่อขาว

     Hydrophonics เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆในดิน ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ในวันนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีการเตรียมชุดอุปกรณ์เพื่อ ปลูกผัก Hydroponics กัน

อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำชุดปลูกผัก Hydroponics ได้แก่

    1. ท่อ พีวีซี สีขาวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 9 เส้น (ท่อพีวีซีสีขาวจะเก็บความร้อนน้อยกว่าท่อ พีวีซีสีฟ้า)

     2. ข้องอบาง 90 ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 11 ตัว

     3. สามตาบาง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 ตัว

     4. บอลวาล์วพีวีซี ขนาด ½ จำนวน 9 ตัว

     5. ท่อ พีวีซีสีฟ้า ชั้น 8.5 ขนาด ½ จำนวน 2 เส้น

     6. สายยางใสขนาด ½

     7. ถังใส่น้ำ ขนาด 200 ลิตร

     8. ข้องอเกลียวในขนาด ½ จำนวน 1 ตัว

     9. สวมสายยางเกลียว 1 ข้าง ขนาด ½ จำนวน 1 ตัว

     10. สว่าน และโฮล์ดซอล์ ขนาด 38½

     11. กรรไกรตัดท่อ พีวีซี หรือใบเลื่อย

     12. กาวท่าท่อพีวีซี (ซีเมนต์เชื่อมท่อ)

     13. ตะปูเกลียวปล่อยเบอร์ 7 ความยาว 1½

หมายเหตุ : วัสดุในการทำนั้นขึ้นอยู่กับขนาดที่เราต้องการตามสัดส่วน

 

เมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้ว เราจะมาลงมือทำ ชุดปลูกผัก Hydroponics ด้วยท่อ พีวีซี สีขาวกันเลย

 

1. นำท่อ พีวีซี สีขาวขนาด 2 นิ้ว นำมาวางเรียงกัน ดังในรูป

hydroponic01

 

2. นำข้องอบาง 90 มาสวมที่ปลายท่อของด้านหนึ่ง เพื่อเป็นทางน้ำเข้า แล้วทากาวให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม ดังในรูป

hydroponic02

 

3. หลังจากที่นำข้องอบาง 90 มาใส่ที่ปลายท่อของทางน้ำเข้าเรียบร้อยแล้ว ก็นำท่อมาวางเรียงกันให้อยู่ในระยะห่างประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร หลังจากนั้น นำท่อพีวีซี ขนาด ½ ที่เตรียมไว้มาวางแล้วยึดด้านตะปูเกลียว เพื่อไม่ให้คลาดเคลื่อน ดังในรูป

hydroponic03

 

4. จากนั้นก็วัดระยะห่างเพื่อเจาะรูสำหรับที่จะใส่ถ้วยปลูกโดยมีระยะห่างประมาณ 10 -15 เซนติเมตร

hydroponic04

 

5. ต่อไปจะมาต่อในส่วนท้ายของรางปลูก เพื่อทีจะรับน้ำจากปลายรางแล้วส่งน้ำกลับไปที่ถังพักน้ำ โดยจะนำข้องงอบาง 90 ใส่ไปที่รางแรก และก็จะใช้ท่อพีวีซี ที่เป็นตัววัดระยะ เพื่อที่จะให้ได้ระยะระหว่างท่อที่เท่ากัน แล้วหลังจากนั้น นำสามตาบางมาต่อที่ปลายราง ดังในรูป

hydroponic05

 

6. หลังจากนั้นนำมาใส่ระบบน้ำเข้าโดยใช้บอลวาล์วพีวีซี ขาด ½ มาต่อกับงอฉาก ½ เป็นชุดที่ 1 ดังในรูป

hydroponic06

 

7. ในขณะที่ชุดอื่น ๆ จะต่อเข้ากับสามตาฉาก และนำมาต่อรวมกันทั้ง 9 ชุด ดังในรูป

hydroponic07

 

8. หลังจากนั้นก็มาใส่ระบบน้ำเข้า และระบบน้ำออก โดยใช้ถังพักน้ำ 2 ชุด เนื่องจากช่วงที่ผักอายุ 35 วันขึ้นไป จะเป็นช่วงที่ใช้น้ำมากที่สุด ดังนั้นจำเป็นต้องวางถังน้ำไว้ระหว่างสองชุดแบบนี้ ดังในรูป

hydroponic08

 

9. เมื่อต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วก็ต้องทดสอบระบบน้ำเพื่อล้างสิ่งตกค้างที่อยู่ภายในตัวท่อออกให้หมดก่อนใช้งาน

hydroponic09

 

วิธีการปลูกผัก Hydroponics

     นำเมล็ดผัก Hydroponics ที่เตรียมไว้ มาหยอดลงไปในฟองน้ำที่เตรียมไว้ เมื่อเวลาผ่านไป 3–5 วัน ต้นยืดขึ้นและเริ่มเขียวแล้ว ก็นำต้นอ่อนมาสูแปลงปลูกผักที่เราทำขึ้นมา โดยจับต้นอ่อนใส่ถ้วยปลูก พร้อมฟองน้ำเลย และเลี้ยงในราง Hydroponics ที่ทำขึ้นมาและต้องคอยควบคุมค่า pH ของแปลงปลูกผัก ให้คงที่อยู่ตลอดเวลาที่ 6.00 น. โดยใช้เครื่องวัด pH (สีแดง) วัดแล้วเติมปุ๋ย ควรวัดอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เช้า (6.00 น.) กลางวัน (13.00 น.) และเย็น (20.00 น.) พอมีอายุครบ 34-38 วัน ก็สามารทำการเก็บเกี่ยวได้

 

(Download Catalogue ท่อและอุปกรณ์ตราช้าง SCG) 

(Download Catalogue ท่อและอุปกรณ์น้ำไทย)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ บริษัท ป.กวิน จำกัด Tel: 02-865-4534-6, Fax: 02-865-3308,

Email: pokawin52@gmail.com