มาทำความรู้จักกับมาตรวัดน้ำ (Water Meter)

ระบบการทำงานของมาตรวัดน้ำ (Water meter)

     เป็นระบบกลไกลพื้นฐานธรรมดา ไม่มีระบบอิเลคโทรนิคใดๆ ความผิดพลาดอันเกิดจากระบบไฟฟ้า จึงไม่มี  การทำงานขับเคลื่อนโดยการมีใบพัดซึ่งเป็นเหมือนกังหัน   เมื่อมีน้ำไหลผ่านก็จะให้ใบพัดหมุนตามทิศทาง และปริมาณของน้ำที่ไหลผ่านจากใบพัดซึ่งติดตั้งไว้กับระบบเฟืองทดต่อไปยังแกนหมุนตัวเลข  ตัวเลขที่หน้าปัดจึงขับเคลื่อนโดยปริมาณน้ำ  ที่ไหลผ่านใบพัดนั่นเอง  

     ที่หน้าปัดของมาตรวัดน้ำ จะมีช่องแสดงตัวเลข ซึ่งมีสองสี  สีแดง จะมีอยู่สามหลัก เป็นตัวแสดงจำนวนลิตร   หลักแรกเป็นหลักหน่วย หลักที่สองเป็นหลักสิบ หลักที่สามเป็นหลักร้อย เมื่อตัวเลขขึ้นถึง หลักร้อยที่ 999 ลิตร จะทดต่อไปที่ตัวเลขซึ่งมี สีดำ หมายถึงจำนวนลูกบาศก์เมตร คือใน 1 ลูกบาศก์เมตร (cubic meter) เท่ากับ1,000 ลิตร (Liter) ความเที่ยงตรงของมาตรก็ผ่านการตรวจสอบ รับรองโดยหน่วยงาน ชั่ง ตวง วัด ของกระทรวงพาณิชย์   และต้องมีหนังสือรับรองความเที่ยงตรงทุกตัว

การอ่านเลขมิเตอร์น้ำ

 

 

การติดตั้งอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำ

 

     ส่วนท่อและอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำ ผู้ขอใช้น้ำจะต้องดำเนินการเอง

 

     การติดตั้งอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กปภ.กำหนดและผู้ขอใช้น้ำจะต้องติดตั้งเองให้แล้วเสร็จก่อนที่ กปภ.จะไปติดตั้งมาตรให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ ทั้งนี้อาจขอให้ กปภ. ติดตั้งส่วนหลังมาตรวัดน้ำ โดยผู้ขอใช้น้ำจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้เอง

 

การติดตั้งมิเตอร์น้ำ

 

ขนาดของมาตรวัดน้ำ และการเลือกซื้อ

     ขนาดของมาตรวัดน้ำมีตั้งแต่ ½ - 6 นิ้ว แต่ที่คนมักนิยมใช้คือขนาด ½

     มาตรวัดน้ำมีหลากหลายขนาดและหลากหลายยี่ห้อ เช่น ซันวา อาซาฮี ไทยอาชิ แรมโบ้

     มาตรวัดน้ำของซันวาขายดีที่สุด เพราะหาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไปและเป็นยี่ห้อที่มีการโฆษณา และสามารถติดตั้งได้ง่าย มีราคาที่ไม่แพงจนเกินไป สามารถใช้กับบ้านและอาคารทั่วไป สามารถติดตั้งเองได้

 

(Download Catalogue มาตรวัดน้ำซันวา)

(Download Catalogue มาตรวัดน้ำอาซาฮี)

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ บริษัท ป.กวิน จำกัด Tel: 02-865-4534-6, Fax: 02-865-3308,

Email: pokawin52@gmail.com