การดูแลรักษาท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านเรือน

ปัญหาคุณภาพน้ำและการแก้ไข

1. ท่อน้ำประปา

     - ท่อน้ำประปาเก่าเป็นสนิม (ท่อเหล็ก) เกิดขึ้นกับท่อที่ใช้งานเป็นเวลาเกิน 5 ปี ทำให้น้ำประปามีคราบแดงเนื่องจากตะกอนสนิมปะปนอยู่ หากพบว่าท่อเก่าเป็นสนิมควรรีบเปลี่ยนท่อน้ำใหม่ทันที

     - ท่อน้ำหรืออุปกรณ์ประปาแตกรั่วไหลออกมา จากตัวชักโครก ทำให้น้ำไหลทิ้งอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการรั่วไหลที่มาจากท่อแตกหรือท่อรั่ว ใต้ดินที่มองไม่เห็น ควรรีบซ่อมแซมท่อ หรืออุปกรณ์เหล่านั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน เพราะท่อและอุปกรณ์ที่รั่วทำให้สูญเสียน้ำไปมาก และอาจเป็นต้นเหตุให้สิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันในท่อน้ำหรือ เครื่องสูบน้ำได้

2. เครื่องสูบน้ำ

     เครื่องสูบน้ำ ที่สูบโดยตรงจากท่อน้ำประปา อาจจะดูดสิ่งสกปรกจากบริเวณใกล้เคียง เช่น น้ำขุ่นจากท่อแตกรั่ว หรือน้ำแดงจากท่อที่เป็นสนิม เข้ามาในระบบท่อประปาในอาคารได้ ดังนั้นควรติดตั้งถังพักน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ก่อน แล้วค่อยสูบน้ำจากถังพักน้ำจ่ายไปยังท่อน้ำประปา ภายในตัวอาคารเพื่อที่จะได้น้ำที่สะอาดไว้ใช้บริโภค

3. ถังพักน้ำ หรือถังเก็บน้ำ

     ควรล้างทำความสะอาดอย่างน้อยๆ ทุก 6 เดือน หากไม่มีการล้างถังพักน้ำ หรือถังเก็บน้ำเลย สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่เล็ดรอดเข้าไป จะเจริญเติบโตเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้น้ำประปาปนเปื้อนสิ่งสกปรกโดยไม่รู้ตัว ถังพักน้ำ หรือถังเก็บน้ำมักเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำ ไม่ได้รับมาตรฐาน

4. เครื่องกรองน้ำ

     เครื่องกรองน้ำที่ใช้งานมานานโดยไม่ได้ล้างหรือเปลี่ยนไส้กรอง อาจจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแบคทีเรียนานาชนิด ควรทำความสะอาด เครื่องกรองน้ำทุก ๆ 3 เดือน

 

(ดูบทความเรื่องการติดตั้งและการเลือกขนาดของถังพักน้ำประกอบ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ บริษัท ป.กวิน จำกัด Tel: 02-865-4534-6, Fax: 02-865-3308,

Email: pokawin52@gmail.com