การติดตั้ง และการเลือกขนาดของถังพักน้ำ

การติดตั้งถังพักน้ำ

            ควรติดตังถังพักน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ใช้ภายในสำนักงาน หรือบ้านเรือน เพราะจะทำความสะอาดได้ไม่ยาก ทั้งพักน้ำมีทั้งแบบติดตั้งบนดิน และใต้ดิน ขนาดของถังพักน้ำควรมีขนาดพอมี่จะเก็บน้ำไว้ใช้ได้ 1 – 2 วัน เพราะถ้าเก็บน้ำไว้นานกว่า 1 – 2 วัน ปริมาณคลอรีนที่ตกค้างในน้ำประปาจะระเหยไปหมด เชื้อโรคหรือแบคทีเรียอาจเข้ามาปะปนในน้ำประปาได้ นอกจากนี้ควรเลือกใช้ถังพักน้ำชนิดที่ทนทานและปราศจากสารพิษ เพราะคลอรีนในน้ำประปาอาจทำปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด อาจทำให้เกิดการผุกร่อนและเป็นสนิมได้

 

วิธีการทำความสะอาดถังพักน้ำ

ใส่น้ำให้เต็มถังพักน้ำ แล้วใส่คลอรีนน้ำหรือคลอรีนผง โดยให้ใช้ ปริมาณคลอรีน / ปริมาณน้ำ ตามสัดส่วนดังนี้


- คลอรีนชนิดน้ำ 5 % 

ควรใช้น้ำยาคลอรีน 100 ซี.ซี./น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร (คิว) 

- คลอรีนชนิดน้ำ 10 % 

ควรใช้น้ำยาคลอรีน 50 ซี.ซี./น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร (คิว)

 - คลอรีนชนิดผง 

ควรใช้ประมาณ 8 กรัม/น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร (คิว) 

     ผสมน้ำและคลอรีนให้เข้ากันเพื่อให้คลอรีนทำปฏิกิริยากับน้ำ อย่างทั่วถึง แช่ไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วจึงปล่อยน้ำคลอรีนออกจาก ถังพักน้ำให้หมด คลอรีนจะฆ่าเชื้อโรคภายในถัง จากนั้นจึงเปิดน้ำประปา ที่สะอาดลงไป จะทำให้น้ำประปาที่นำไปใช้ในอาคารเป็นน้ำที่มีคุณภาพดี สะอาด ปราศจากเชื้อโรค

 

การเลือกขนาดถังพักน้ำให้เหมาะสม

     การเลือกขนาดถังพักน้ำต้องคำนึงถึงจำนวนผู้อาศัยในบ้านเรือน หรือสำนักงาน โดยสามารถเทียบสัดส่วนง่ายๆ ได้ดังนี้

จำนวนผู้อาศัย ( คน )

ขนาดถังพักน้ำ ( ลิตร )

บ้านเรือน

สำนักงาน

5

20

1,000

6

25

1,200

7 – 8

32

1,600

9 – 10

40

2,000

11 – 15

60

3,000

 

(ดู Catalogue ถังน้ำ และสั่งซื้อ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ บริษัท ป.กวิน จำกัด Tel: 02-865-4534-6, Fax: 02-865-3308,

 Email: pokawin52@gmail.com